028.3 9487 056 - 0976 563 737
  

Bảng giá thuê xe hoa

Loại xe Giá cơ bản
(VND)
KM phát sinh
(VND/km)
Ngoài giờ
(VND/h)
Weekend
(VND)
Lễ / Tết
(VND)