028.3 9487 056 - 0976 563 737
  

Liên hệ

Xí Nghiệp Dịch vụ vận chuyển Xuyên Á - Asia Express 

23B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Tel: (84.28) 3.9487 053 / 056 / 113 – Ext: 110, 121, 122 - Fax: (84.28) 39487.038 

Email: [email protected]

 

Họ và tên Điện thoại
Tên công ty  Quốc gia  
Địa chỉ   Email
Nội dung