028.3 9487 056 - 0976 563 737
  

Thuê xe hoa

Hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp quyết định lựa chọn một đơn vị chuyên trách để cung cấp dịch vụ vận chuyển. Tương tự như các đơn vị cung cấp nguyên liệu, dịch vụ đầu vào khác, họ được gọi là “Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển”. Nhà cung cấp này sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc:

Cắt giảm chi phí 

  • Chi phí đầu tư phương tiện vận chuyển;
  • Chi phí bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu phương tiện;
  • Chi phí tăng cường nhân sự (nhân viên lái xe, nhân viên kỹ thuật theo dõi bảo trì, sửa chữa phương tiện vận chuyển)